Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nurty anarchizmu - kolektywistyczny, indywidualistyczny, komunistyczny, syndykalistyczny - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Anarchizm nie jest ideą jednolitą, posiada wiele nurtów i pomniejszych odłamów. Wszystkie jednak anarchizmy zwracają uwagę – mniej lub bardziej – na negatywną rolę państwa w życiu człowieka i wszystkie wywodzą się z ruchów robotniczych lub lewicowego marksizmu.

Anarchizm kolektywistyczny, którego twórcą jest Michał Bakunin, powstał w XIX w. Bakunin głosił nową wizję społeczeństwa opartą na kolektywie. Odrzucił poglądy Proudhona i skupił się na kolektywistycznym ujęciu anarchizmu. Jednostka w myśli Bakunina winna być całkowicie wolna. Wolność nie może mieć granic. Jako że punktem wyjścia w filozofii Bakunina było pojęcie wolności, postulował on zniesienie państwa i powrót do idei wspólnoty. Produkcja miała opierać się na kolektywach, a ekonomia w anarchokolektywizmie streszczała się do rolnictwa i przemysłu.

Kolejnym nurtem jest anarchizm indywidualistyczny, zapoczątkowany przez myśli filozofa Maxa Stirnera. Anarchoindywidualizm powstał również w XIX w. Podstawowym pojęciem w tej filozofii było indywiduum, „jedyny” Maxa Stirnera, czyli osoba, która bez sprzeciwu realizuje swoją wolę. Krytyce podlegało natomiast państwo, ponieważ – jak w każdym anarchizmie – zagrażało...

Podobne wypracowania