Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przepis prawny a norma prawna - porównanie, podobieństwa i różnice

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Norma prawna jest regułą postępowania człowieka. Wyznacza sposób zachowania człowieka, jakiego wymaga od niego ustawodawca. Przepis prawny zaś jest wyrażeniem językowym, spójnym i gramatycznym, zawartym w tekście aktu prawnego. Zatem norma to reguła, a przepis to wyrażenie językowe. Zdarza się, że słowa te używane są zamiennie, co nie jest właściwe. Mogą być pojęciami równoważnymi (są bowiem w aktach ustawodawczych takie zdania, które w swojej istocie są normami prawnymi, w przypadku kiedy zawierają w swojej treści obowiązujące reguły postępowania skierowane do określonych adresatów, wówczas przepis prawny i norma prawna się równoważą). Jednak w ich treści i sensie występują różnice. Przepis może mieścić jedną normę i wtedy pokrywa się z jej treścią. Nie jest jednak zasadą, że w jednym przepisie koniecznie musi być zawarta jedna norma. Możliwa jest sytuacja występowania w jednym przepisie kilku norm. Zasadą jest także, że jedną normę prawną odnajdziemy w wielu przepisach prawa. 

Dostrzec podobieństwa i różnice najłatwiej jest poprzez zestawienie obu pojęć ze sobą. I tak norma jest najmniejszą częścią systemu prawnego, podobnie przepis jest najmniejszą cząstką, wyodrębnioną graficznie, ale tekstu prawnego....

Podobne wypracowania