Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny Francji - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W 1958 roku ustanowiono V Republikę Francuską i nową jej konstytucję. W przypadku państwa francuskiego możemy mówić o systemie mieszanym (albo półprezydenckim). Najważniejsza rola przypada w nim władzy wykonawczej, a zwłaszcza głowie państwa. Konstytucja Francji jest w znacznym stopniu nieprecyzyjna i elastyczna, co pozwala interpretować ją na wiele sposobów, w zależności od aktualnej sytuacji politycznej. 

Prezydent Republiki Francuskiej wybierany jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich na okres 5 lat (do 2002 roku obowiązywała kadencja siedmioletnia), z nieograniczoną możliwością reelekcji. Obowiązuje go również zakaz łączenia tej funkcji z jakimkolwiek innym stanowiskiem. Głowa państwa jest gwarantem niepodległości, integralności terytorialnej, niezależności, ciągłości prawnej, niezawisłości sądownictwa oraz czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Posiada również szereg właściwych kompetencji, a wśród nich m.in. możliwość skrócenia kadencji (lub rozwiązania) Zgromadzenia Narodowego, prawo weta ustawodawczego (w przypadku, kiedy prezydent wystąpi do parlamentu o wtórne rozpatrzenie ustawy, ten ostatni nie może się tego nie podjąć), mianowanie na wysokie stanowiska wojskowe i cywilne, kierowanie orędzia...

Podobne wypracowania