Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny Włoch - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zasady funkcjonowania współczesnego państwa włoskiego reguluje konstytucja z 1947 roku. Zgodnie z jej zapisami Włochy są republiką parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent wybierany na siedmioletnią kadencję przez kolegium wyborcze (około 1000 osób), w skład którego wchodzą parlamentarzyści obu izb oraz delegaci rad regionalnych. Warunkiem koniecznym do kandydowania na fotel prezydencki jest ukończenie 50 lat oraz wskazanie przez owo kolegium. Prezydent określany jest w ustawie zasadniczej jako głowa państwa i gwarant jedności narodu nie zaś jako jeden z organów władzy (wykonawczej czy ustawodawczej). Tym samym jest niejako samodzielną instytucją państwową. Do uprawnień prezydenta należą m.in.: powoływanie premiera i członków Rady Ministrów, ratyfikacja umów międzynarodowych, zarządzanie wyborów, obwieszczanie ustaw, rozwiązanie parlamentu, ogłaszanie dekretów i rozporządzeń o mocy ustawy, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, rozwiązywanie rad regionalnych oraz weto ustawodawcze (polegające na wysunięciu żądania powtórnego uchwalenia ustawy). Prezydent pełni ważną rolę w częstych momentach kryzysów parlamentarnych. 

Naczelnym organem rządowo-wykonawczym jest Rada Ministrów,...

Podobne wypracowania