Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Parlament - funkcje parlamentu - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Parlament to instytucja występująca w krajach rządzonych systemami demokratycznymi. Jest to najważniejszy, najwyższy organ przedstawicielski, a także instytucja odpowiedzialna za wykonywanie władzy ustawodawczej.

Monteskiusz dokonał podziału władzy w państwie na ustawodawczą, sądowniczą oraz wykonawczą. Z podziału tego wynika równouprawnienie wszystkich członów. Oznacza to, że parlament wykonujący władzę ustawodawczą nie stoi wyżej od organów władzy, którym powierzone zostały zadania wykonawcze lub sądownicze. 

Aktualnie w większości krajów ustanowione zostały dwuizbowe parlamenty, w skład których wchodzi izba niższa oraz wyższa. Nazewnictwo poszczególnych izb w krajach jest zróżnicowane. Rozdział kompetencji pomiędzy oba szczeble parlamentu różnią się w zależności od kraju. Często jednak izba wyższa ma mniejsze uprawnienia. Aktualnie tylko we Włoszech spotykany jest dwuizbowy parlament o identycznie rozłożonych kompetencjach.

Parlament sprawuje kilka funkcji. Najważniejsza jest funkcja ustrojodawcza oraz ustawodawcza. Pierwsza odpowiada za uchwalanie oraz wprowadzanie zmian w konstytucji odpowiedzialnej za kształtowanie ustroju państwa. Z kolei funkcja ustawodawcza to bieżące tworzenie...

Podobne wypracowania