Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kapitał społeczny - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mianem kapitału społecznego określa się wartość, na którą składają się wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe jest pomnażanie osiąganych korzyści. Jest to termin wynikający z nauk socjologicznych oraz ekonomicznych. 

Według innej definicji jest to wiedza osadzona w stosunkach oraz relacjach międzyludzkich. 

Na kapitał społeczny składają się między innymi jakość stosunków panujących między członkami społeczności, ich wzajemne relacje, stosunki oraz efekty synergii (jako synergię rozumie się współdziałanie różnych czynników, którego efektem jest większy wynik niż wynikałby z sumy samodzielnej pracy poszczególnych elementów ).

Kapitał społeczny rozpatruje się w trzech wymiarach: społecznym, ekonomicznym oraz kulturowym. 

Funkcjonuje kilka szkół oraz indywidualnych myślicieli ukazujących różne podejścia do kapitału ludzkiego. Nazwy szkół pochodzą od ich czołowych przedstawicieli.

Szkoła Colemana i Putnama zwraca uwagę, iż kapitał społeczny odnosi się do zaufania, powiązań, norm, za pomocą których możliwe jest zwiększenie społecznej sprawności oraz koordynacja działań. 

Putnam dodatkowo...

Podobne wypracowania