Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Homo sovieticus - definicja, cechy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin homo sovieticus jest pseudo-łacińskim tłumaczeniem „człowieka sowieckiego’. Jest to termin o zabarwieniu krytycznym, a nawet sarkastycznym odnoszącym się do osób przyjmujących określone postawy rzekomo funkcjonujące w krajach bloku wschodniego. 

Zwolennicy systemu sowieckiego jako pierwsi przedstawili pomysł jakoby system sowiecki stworzył nowego, lepszego człowieka. Pierwszy raz terminu tego użył w swojej książce Zinowjew – rosyjski pisarz. 

Przeciwnicy socjalizmu stworzyli jednak opis tej jednostki zawierającej katalog wad. Wśród nic znalazła się obojętność na wyniki osiąganej pracy zgodnie z zasadą „oni udają że płacą, my udajemy że pracujemy”. Zwracano tez uwagę na przyzwolenie ludzi na drobne kradzieże w zakładach pracy związane z osobistym użytkiem jak również chęcią odsprzedaży dla zysku. Homo sovieticus nie był skłonny do podejmowania indywidualnych decyzji ani brania za nie odpowiedzialności. Liczono że ktoś inny „załatwi coś” dla kogoś. Charakteryzowała go postawa biernej akceptacji dla wszystkiego, co nakładał na niego rząd oraz pełne podporządkowanie się decyzjom partii. Charakterystyczne było zatem wyzbycie się indywidualności oraz pewne intelektualne zniewolenie. Homo...

Podobne wypracowania