Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja RP - opis, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Słowo konstytucja wywodzi się z języka łacińskiego, w którym ’constituo’ oznacza tyle co konstytuować, ustanawiać, regulować. Konstytucję inaczej nazywa się ustawą zasadniczą. Jest to najważniejszy akt prawny obowiązujący w systemie danego kraju. 

Konstytucje można podzielić na pisane (zwane inaczej formalnymi) oraz niepisane (inaczej materialne). Mogą mieć sztywną bądź elastyczną formę zmian. Możliwe jest także istnienie konstytucji czasowych, choć zasadniczo przyjmuje się ich stały charakter. Konstytucja może być jednym spójnym aktem normatywnym ale także być spisana w pojedynczych ustawach, w różnych ich miejscach. Na podstawie powyższego podziału wyróżnia się konstytucje proste oraz złożone.

Należy wspomnieć iż konstytucja może mieć także inne znaczenia jak ustawa zasadnicza danego kraju. Niektóre organizacje swoje główne zasady i idee, którymi kierują się w działalności także zwykły nazywać konstytucjami. Natomiast w samej Polsce do roku 1791 termin konstytucja sejmowa odnosił się do zwykłej ustawy. 

Aktualnie obowiązująca w Polsce konstytucja uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Jej zatwierdzenie miało miejsce 25 maja tego samego roku w ogólnokrajowym...

Podobne wypracowania