Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa reprezentatywna - definicja, charakterystyka, przykłady

Termin „grupa reprezentatywna” związany jest z socjologią oraz statystyką. Inaczej nazywa się ją grupą losową lub eksperymentalną. To wybrani przedstawiciele danej społeczności biorący udział w jakimś badaniu, ankiecie. 

Doboru grupy reprezentatywnej dokonuje się zazwyczaj na podstawie operatu losowania (w przypadku sondaży wyborczych może nim być np. rejestr wyborców obejmujący wszystkich uprawnionych do glosowania). Następnie na podstawie wybranej metody dokonuje się doboru jednostek poddanych badaniu, z których stworzona będzie grupa reprezentatywna. 

Grupa reprezentatywna powinna być wybrana w sposób losowy, by zwiększyć wiarygodność badania. Niesymetryczne wybranie respondentów prowadzi do powstania tendencyjnych, nieobiektywnych wyników. Grupą reprezentatywną mogą być np. przedstawiciele społeczności dorosłych mieszkańców Polski czy użytkowników danego produktu.  

Badania z wykorzystaniem grupy losowej wykorzystuje się np. w badaniach marketingowych czy prowadzeniu statystyk. Zazwyczaj niemożliwe jest dotarcie do wszystkich członków społeczności (nie tylko jest to trudne ze względów fizycznych ale możne wymagać poniesienia ogromnych kosztów związanych z przepytaniem każdego uczestnika grupy), dlatego badania trzeba oprzeć na wybranych przedstawicielach. 

Zasadniczo grupa reprezentatywna, na której opiera się badania, liczy sobie od kilkudziesięciu do kilkuset członków. Rezultaty, które uzyska się na podstawie badań grupy reprezentatywnej wykorzystuje się do estymacji, czyli oszacowania wniosków dotyczących całej badanej społeczności. Wyniki grupy służą więc za opis całości. 

Podobne wypracowania do Grupa reprezentatywna - definicja, charakterystyka, przykłady