Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Korupcja - definicja, opracowanie pojęcia

Termin korupcja wywodzi się z języka łacińskiego w którym ‘corruptio’ oznacza po prostu zepsucie. Korupcję definiuje się jako wykorzystywanie piastowanych stanowisk w celu uzyskania korzyści osobistych. Potocznie korupcja rozumiana jest jako przyjmowanie łapówek czyli przekupstwo. Proceder ten może być jednak bardziej złożony. Przejawem korupcji jest na przykład także wykorzystywanie samochodu czy telefonu służbowego do prywatnych celów. 

Stopień nasilenia korupcji bywa różny. Może ona przybierać formy utajone jak też być praktykowana w sposób jawny przy odrzuceniu chociażby prób zachowania uczciwości. 

Prawna definicja korupcji znalazła się w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 2006 roku. Według niej korupcją jest „obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej”. Korupcję określa także konwencja o korupcji z 1999 roku ze Strasburga, która definiuje ją jako „żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.”

Istnieją badania dotyczące „Wskaźnika Percepcji Korupcji”.  Wartości te często są krytykowane oraz podważane ze względu na ich subiektywność, jednak warto zaznaczyć, iż wśród krajów świata Polska zajmuje w tym rankingu 61 pozycję. Dodatkowo notowana jest tendencja spadkowa związana z odczuwaniem rozmiarów korupcji w naszym kraju. 

Podobne wypracowania do Korupcja - definicja, opracowanie pojęcia