Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wpływ korupcji na gospodarkę. Korupcja a gospodarka

Korupcją określa się sytuację, w której osoby zajmujące ważne stanowiska publiczne nadużywają swojej władzy w celu osiągnięcia osobistych korzyści. 

Zjawiska łapówkarstwa mają wpływ nie tylko na codzienne sytuacje oraz spadek komfortu życia obywateli. Sytuacje takie mają wpływ na całą gospodarkę, doprowadzając do ekonomicznej niestabilności oraz nieefektywności.

Korupcja wpływa negatywnie na gospodarkę, hamując jej wzrost. Przekonanie o wysokim poziomie korupcji panującej w danym kraju odstrasza zagranicznych inwestorów, odwodząc ich od pomysłu zainwestowania swojego kapitału. Równocześnie przyczynia się do zaburzenia mechanizmów odpowiadających za funkcjonowanie rynku. 

Korupcja wpływa na gospodarkę także poprzez obniżanie budżetu państwa. Nieujawniany w ewidencji przepływ pieniędzy, od których nie są odprowadzane podatki, prowadzi do spadku dochodów kraju. 

W sytuacji panującej korupcji prywatni przedsiębiorcy mają znacznie utrudnione rozpoczęcie działalności, a także jej kontynuowanie. Uzyskanie potrzebnych zezwoleń, jak i załatwienie pozostałych formalności niesie ze sobą dodatkowe koszty związane z koniecznością „negocjacji” z urzędnikami. Równocześnie podmioty prywatne muszą liczyć się z ryzykiem wykrycia takich praktyk i odpowiedzialnością prawną, jaką niesie. 

Korupcja zaburza także zasadę uczciwej konkurencji poprzez faworyzujące traktowanie niektórych przedsiębiorstw przez władzę. Równocześnie prowadzi ona do powstania pewnych  pozaprawnych więzi między firmą a jednostką udzielającą korzyści. 

Istnieje pogląd, zgodnie z którym uważa się, iż zjawisko korupcji urzędniczej przyczynia się do rozbudowy aparatu biurokratycznego i obowiązku uzyskania dodatkowych zezwoleń etc. Ma to stanowić dodatkowe okazje do przyjmowania nielegalnych korzyści przez pracowników publicznych. 

Podobne wypracowania do Wpływ korupcji na gospodarkę. Korupcja a gospodarka