Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Funkcje państwa - funkcja porządkowa - charakterystyka, przykłady

Funkcja porządkowa, jak wynika z nazwy, realizuje się w działaniu władz państwowych odpowiadającym za zachowanie porządku oraz bezpieczeństwa w kraju. Jej celem jest dbanie o ochronę interesów obywateli i całego państwa. Obywatele powinni bowiem być chronieni nie tylko przed ingerencją z zewnątrz (jest to związane z funkcją zewnętrzną kraju), ale również przez władze państwowe w kraju.

Funkcja porządkowa związana jest z panującym w państwie systemem prawnym. Wszelkie działania bowiem muszą opierać się za zasadzie legalizmu, tzn. być zgodne z obowiązującym prawem. 

Funkcja ta wykonywana może być za pomocą aparatu przymusu, czyli zespołu państwowych organów czuwających nad realizacją przepisów prawa. Organy te mają upoważnienie do stosowania siły w określonych sytuacjach. Kompetencja ta nie może być jednak wykonywana w sposób dowolny, a jedynie na podstawie i w granicach prawa. Aparat przymusu istnieje po to, by nie doprowadzić do stosowania się przez obywateli do prawa w sposób wybiórczy. 

Poprzez aparat przymusu państwo pomaga sobie w realizacji funkcji porządkowej odpowiedzialnej za strzeżenie obywateli i porządek publiczny. 

Wśród organów aparatu przymusu wymienia się policję, wojsko, straż miejską oraz żandarmerię wojskową. 

W systemach niedemokratycznych (np. w totalitaryzmie) funkcja porządkowa może być realizowana w państwie w formie terroru.  Za pomocą rozbudowanego aparatu przymusu państwo wkracza oraz kontroluje wszystkie sfery życia swoich obywateli. Często metody te nie są ograniczone przepisami prawa, a nawet nie mają w nich oparcia. 

Uznaje się, że funkcja porządkowa niejako nachodzi na funkcję organizatorską.

Podobne wypracowania do Funkcje państwa - funkcja porządkowa - charakterystyka, przykłady