Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Funkcje państwa - charakterystyka. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mianem „funkcji państwa” określa się działalność wykonująca przez państwo w obrębie danego społeczeństwa. Definicja Seidlera głosi natomiast iż: „za funkcję państwa uznaje się główne kierunki jego działalności realizujące zadania, jakie państwo sobie stawia, a zakres tej działalności określany jest celami, które chce osiągnąć”.

Ogólnie funkcje państwa podzielić możemy na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Podział ten istnieje w nauce od czasów Arystotelesa. Te pierwsze to działania związane z polityką zagraniczną. Z kolei działalność wewnętrzna to ogół przedsięwzięć odpowiedzialnych za zabezpieczenie porządku oraz bezpieczeństwa w kraju. Inaczej to całokształt działań mających na celu utrzymanie systemu gospodarczo-społecznego, w zakres którego wchodzi działalność ekonomiczna, organizacyjna i inne. Funkcje wewnętrzne dzielą się dalej na funkcję: prawodawczą, porządkową, administracyjną, gospodarczą, socjalną oraz wychowawczą. 

Konkretne działania podejmowane w ramach funkcji państwa różnią się między krajami w zależności od uwarunkowań kulturalnych czy systemu politycznego rządzonego danym terytorium. 

Do realizacji funkcji wewnętrznych możliwe jest użycie środków przymusu...

Podobne wypracowania