Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Funkcje państwa - funkcja socjalna - charakterystyka, przykłady

Funkcja socjalna państwa polega na działalności na płaszczyźnie społecznej mającej na celu zapewnienie jednostkom minimum socjalnego, a co za tym idzie zabezpieczenia społecznego.

Wśród realizacji funkcji wymienić można zapewnienie miejsc pracy, organizację ubezpieczeń społecznych, pomoc socjalną, zaopatrzenie inwalidów oraz innych potrzebujących, organizację stołówek i noclegowni oraz wiele, wiele innych.  Do realizacji funkcji socjalnej zalicza się także dbanie o ochronę zdrowia. 

W zakresie ubezpieczeń społecznych organizuje się obowiązkowe powszechne ubezpieczenia obejmujące ubezpieczenia na rzecz niezdolnych do pracy (także w przypadku choroby) oraz rodzin i ludzi starszych. Dotyczy to także zasiłków. 

Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych obszarów działalności państwa. Opieka zdrowotna obejmuje przychodnie oraz szpitale.

Działalność związana z prowadzeniem polityki ochrony pracy także wchodzi w skład funkcji socjalnej państwa. Władze mają za zadanie w jej obrębie wykonywać działania mające na celu zabezpieczenie stosunków między pracodawcą a pracownikiem, ochronę pracy kobiet oraz młodzieży, a także aspekty związane z zagrożeniami wynikającymi z wykonywaniem niektórych zawodów.

Jako funkcję socjalną rozumieć należy także dbanie o rozwój talentów oraz ich najefektywniejsze wykorzystanie w obrębie społeczeństwa. Inaczej mówiąc funkcja socjalna łączy się z aspektem wykorzystania zasobów ludzkich. 

Państwo dba o realizację funkcji nie tylko z pobudek czysto moralnych. Zaniedbanie tego aspektu może prowadzić do wybuchów niepokojów społecznych, buntów czy przewrotów.  Przez funkcje socjalną natomiast można rozbudować solidarność społeczeństwo.

Poziom realizacji funkcji społecznej zależy od możliwości państwa, a więc od jego zasobów finansowych, a co za tym idzie – poziomu rozwoju gospodarczego. W zależności od funduszy możliwe jest objęcie opieką socjalną większej lub mniejszej ilości obywateli.  Funkcja ta związana jest także ściśle z funkcją prawodawczą, bowiem funkcja ta opiera się na odpowiednim ustawodawstwie. Do wypełniania zadań socjalnych państwo powołuje odpowiednie instytucje społeczne, w Polsce np. są to Gminne (bądź Miejskie) Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Podobne wypracowania do Funkcje państwa - funkcja socjalna - charakterystyka, przykłady