Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Źródła prawa wspólnotowego - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W związku z postępującą integracją krajów europejskich w ramach Unii Europejskiej (ale i zanim powstała obowiązująca dzisiaj nazwa Unii), konieczne stało się normowanie tworzących się związków politycznych i ekonomicznych. Kolejne akty prawne powstające w ramach Wspólnot Europejskich noszą nazwę „źródeł prawa wspólnotowego”.

Źródła prawa wspólnotowego można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą z nich stanowią tzw. pierwotne źródła prawa, czyli traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i UE (np. Traktaty Rzymskie z 1957 r.), traktaty akcesyjne (Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii z 1985 r.), a także umowy między członkami, które uzupełniały traktaty akcesyjne (Jednolity Akt Europejski z 1986 r.). Ponadto, do pierwotnych źródeł prawa należą także ogólne zasady prawa Unii Europejskiej oraz postanowienia Rady, jeśli jej przedstawiciele działają również jako przedstawiciele danego kraju członkowskiego. Pierwotne źródła prawa zostały wymienione w art. 48. Traktatu z Maastricht (wszedł w życie 1 XI 1993 r.).

Drugą grupę źródeł prawa wspólnotowego tworzą tzw. akty wtórne. Akty wtórne są to akty prawne obowiązujące...

Podobne wypracowania