Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - legitymizacja władzy - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W ogólnym ujęciu legitymizacja to uprawomocnienie jakiejś instytucji publicznej.  Według innej definicji legitymizacja to sytuacja w której organy władzy funkcjonują w przekonaniu o prawnym ukonstytuowaniu swoich rządów. 

Legitymizacja jest silnie związana ze społeczeństwem. To właśnie ono dokonuje zbiorowej akceptacji bądź odrzucenia autorytetu rządzących. 

Max Weber dokonał podziału legitymizacji na trzy typy w oparciu o rodzaje autorytetu. Wyróżnił on autorytet charyzmatyczny, autorytet tradycyjny oraz autorytet legalny. Legitymizacja poprzez charyzmę dokonuje się w związku z przekonaniem o szczególnych cechach osoby rządzącej. Wiąże się więc bezpośrednio nie z samą władzą, ale jej przedstawicielem. Autorytet tradycyjny wynika z tradycji, czyli przywiązania do tego, co istniało zawsze. Z kolei legitymizacja legalna związana jest z podstawą prawną i wiarą obywateli w obowiązujący system przepisów i wynikającym z niego tytułu do sprawowania władzy. 

Z kolei Dawid Easton wyróżnił trzy kryteria odnoszące się do legitymizacji władzy. Legitymizacja ideologiczna związana jest akceptacją głównych założeń oraz idei przez społeczeństwo. Legitymizacja strukturalna wiąże się z przyjęciem...

Podobne wypracowania