Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Korupcja - zagrożenie dla demokracji - rozważ problem. Korupcja a demokracja

Korupcją określa się wykorzystywanie piastowanego stanowiska w celu osiągnięcia osobistych korzyści, zarówno majątkowych, rzeczowych, jak i niematerialnych. 

Korupcja stanowi ogromne zagrożenie dla demokracji. Nie tylko utrudnia jej rozwój, lecz wręcz doprowadza do jej cofnięcia. Przejawy korupcji w czasie wyborów łamią podstawowe zasady państwa demokratycznego. Przy nawet najmniejszych oznakach korupcji wśród organów władzy czy korpusu urzędniczego, społeczeństwo traci zaufanie do swoich przedstawicieli, a także poczucie bezpieczeństwa i wiarę w panującą w społeczeństwie sprawiedliwość. 

Korupcja wśród urzędników może przyczynić się do rozbudowy aparatu biurokratycznego, a tym samym utrudniać obywatelom załatwienie wszelkich formalności.

Ważną zasadą wszystkich państw cywilizowanych jest równość obywateli wobec prawa. Przejawy korupcji łamią tą zasadę, bowiem obywatele lepiej sytuowani, posiadający szereg odpowiednich ‘znajomości’, mają większe możliwości na osiągnięcie swoich celów niż osoby mniej majętne niemające środków ani możliwości przekupienia kogokolwiek. 

Państwom demokratycznym winna przyświecać także idea praworządności. Niestety w związku z korupcją obserwowany jest wzrost przestępczości. Dodatkowo przekupieni funkcjonariusze prawa ‘przymykają oko’ na takie zjawisko. Skutkuje to zanikiem poczucia bezpieczeństwa obywateli. 

W związku z korupcją władze mają tendencje do kreowania prawa faworyzującego oferujących korzyści. Prowadzi to do sporych nierówności społecznych. 

Negatywne postawy kreowane przez przedstawicieli narodu mających być wzorcem moralnym dla społeczeństwa pociąga za sobą powielanie sprzecznych moralnie zachowań w coraz większej części środowiska. 

Podobne wypracowania do Korupcja - zagrożenie dla demokracji - rozważ problem. Korupcja a demokracja