Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kolektywizm - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kolektywizm jest ideą zgodnie z którą podkreślana jest dominująca rola zbiorowości oraz wspólnoty. Dobro społeczeństwa winno przeważać nad dobrem jednostki. 

Zwolennicy kolektywizmu w swoich rozważaniach koncentrują się na społeczności takiej jak np. naród. 

U podstaw filozoficznych kolektywizmu leżą takie idee jak holizm oraz organicyzm. Holizm to pogląd głoszący, iż wszystkie zjawiska mają formę całościową. Wyniku zjawisk nie można uzyskać za pomocą zsumowania poszczególnych składników. Zasad rządzących całością nie da się także wywnioskować na podstawie prawidłowości składników. Z kolei organicyzm zakłada funkcjonowanie społeczeństwa jako jednego, całego, spójnego organizmu. Od wzajemnego współpracowania (tak jak części organizmu) instytucji zależy sprawność przebiegu procesów społecznych. 

Jedną z form kolektywizmu jest korporacjonizm. Głosi on uspołecznienie procesów decyzyjnych oraz interesów sektorów. Inaczej mówiąc, dąży on do godzenia interesów pracowników oraz pracodawców w celu polepszenia warunków pracy, rozwoju przemysłu, a także politycznej kontroli nad środowiskiem pracy. 

Pierwszy o kolektywizmie...

Podobne wypracowania