Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Korupcja a moralność - rozważ problem

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Korupcja to zjawisko dotyczące osób piastujących stanowiska publiczne, które w związku z pełnioną funkcją dążą do uzyskania korzyści osobistych. 

Korupcja uważana jest za przejaw demoralizacji władzy i stoi w opozycji do ogólnie akceptowalnych postaw moralnych. Mimo tego poglądu niektórzy usprawiedliwiają pewne przejawy korupcji. Zgodnie z argumentacją utylitarystyczną należy oszacować negatywne skutki korupcji, a także korzyści z niej płynące i dopiero wtedy ocenić jej dopuszczalność. 

Osoby biorące udział w korupcji powinny zwrócić uwagę na często bardzo niebezpieczne, a możliwe, że nawet śmiertelne skutki swoich działań. Przykładem takim może być zatwierdzenie ważności przeglądu okresowego pojazdu przez diagnostę, mimo jego niesprawności. Następstwem takiej sytuacji może być poważny wypadek. Innym przykładem jest przyjmowanie przez lekarzy korzyści majątkowych w zamian za przyśpieszenie terminu operacji. Osoby mniej majętne muszą oczekiwać na swoje zabiegi znacznie dłużej, co może doprowadzić nie tylko do pogorszenia się ich stanu zdrowia, ale nawet śmierci. 

Przy omawianiu korupcji w ujęciu moralnym, warto wspomnieć o kantowskiej idei imperatywu kategorycznego. Zgodnie z nim dopuszczanie się łapówkarstwa jest naganne etycznie, gdyż narusza zalecenie podmiotowego traktowania każdej jednostki. Podmioty, które są przekupywane w związku oraz te, nad którymi uzyskuje się w takiej sytuacji pewną przewagę, traktowane są przedmiotowo. Człowiek skorumpowany staje się jedynie środkiem do osiągnięcia określonego celu, tracąc jednocześnie swoją niezależność. Pokrzywdzeni poprzez zjawisko korupcji z kolei pozbawieni zostają swojej nienaruszalnej z zasady godności. 

Podobne wypracowania