Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja helsińska - geneza, postanowienia

Szybki rozwój medycyny, a w szczególności genetyki, jaki nastąpił w XX wieku postawił przed środowiskiem lekarzy nowe dylematy. Pojawił się problem ustalenia granic dopuszczalnych eksperymentów medycznych. Bardzo mocno dyskutowane są w ostatnich dziesięcioleciach kwestie aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro oraz badań genetycznych. Wobec licznych sporów co do uprawnień medyków w ingerowanie w naturę Światowe Stowarzyszenie Lekarzy podjęło się próby uregulowania dyskusyjnych zagadnień i unormowania zasad obowiązujących medyków.

Jednym z ważniejszych dokumentów dotyczących eksperymentów medycznych jest Deklaracja Helsińska, opracowana i wprowadzona w czerwcu 1964 roku podczas 18 Walnego Zgromadzenia Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w Helsinkach. Stanowiła ona zbiór norm stosujących się do badań medycznych z udziałem ludzi. Około dziesięciu lat później (1975) złączono ją z innym aktem, tzw. Normami Norymberskimi. Na przestrzeni lat kilkukrotnie modyfikowano jej treść, ostatnio nastąpiło to na zjeździe Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu w 2008 roku. Zasadniczo Deklaracja jest „wykładnią zasad postępowania lekarzy i innych uczestników badań medycznych przeprowadzanych...

Podobne wypracowania