Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Normy społeczne - Rodzaje norm społecznych - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Norma społeczna to przyjęty w danej grupie sposób zachowania się i postępowania. To również pewien wzorzec, do którego należy dążyć w swoim życiu.

Istnieje wiele źródeł norm społecznych. Za najważniejsze należy jednak uznać... samych ludzi i ich działania. Przez wieki to właśnie oni tworzyli zasady, zastanawiali się, jak wolno, a jak absolutnie nie należy postępować. Innym, równie istotnym źródłem norm jest religia. Na całym świecie człowiek utożsamia się z różnymi doktrynami religijnymi, buduje w oparciu o nie swój światopogląd. Święte księgi, takie jak Biblia, Koran czy Tora zawierają szereg wskazówek dotyczących uczciwego życia. W naszej kulturze chrześcijanie kierują się Dekalogiem i przestrzegają podstawowych zasad wiary. Także i prawo jest źródłem norm, ponieważ w Kodeksie karnym jasno określone są tak zwane czyny karalne i sankcje.

Socjologowie wyróżnili kilka rodzajów norm społecznych. Pierwszy podział odnosi się do zasad formalnych i nieformalnych. Te pierwsze to normy spisane, oficjalnie uznane, sformułowane w postaci przepisów. Natomiast nieformalne – są uznane zwyczajowo, czasem przez tradycje, ale nie są nigdzie zapisane.

Normy prawne zostały ustanowione...

Podobne wypracowania