Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Głosowanie - definicja, rodzaje, opracowanie

Głosowanie jest jednym ze sposobów na sprawne podejmowanie decyzji. Rozstrzyga pewne spory, ponieważ wypowiadają się w nim obywatele i mają oni wpływ na rezultat. Głosowanie stosuje się w większej zbiorowości ludzi. 

Głosowanie polega na tym, że każdy z członków danego społeczeństwa oddaje głos. Wyróżnia się trzy rodzaje głosów: za, przeciw oraz wstrzymanie się. Wszystkie są tak samo ważne. Należy pamiętać, że głosowanie jest dobrowolne, nie istnieje przymus, nikt nie zmusza do oddania głosu. Zazwyczaj głosuje się w tak zwanych lokalach wyborczych, czyli specjalnie przystosowanych miejscach, które zostały powołane na czas wyborów. W takim pomieszczeniu urzęduje komisja, składająca się z kilku osób. Jej zadaniem jest kontrola nad sprawnie przebiegającym głosowaniem. Obywatele przychodzą do takiego lokalu wyborczego i po okazaniu dokumentu tożsamości mogą oddać głos. W miejscu tym znajduje się też urna, czyli skrzynia, do której wrzuca się głosy. Pod koniec dnia głosy są liczone przez komisje. 

Metoda taka jest powszechnie stosowana we wszystkich krajach o ustroju demokratycznych. Obywatele głosują w wyborach na Prezydenta państwa, decydują o tym, kto zasiądzie parlamencie, w sejmikach gminnych. Ale w sprawach państwowych, które obejmują większość ilość obywateli, głosowanie takie jest bardziej złożone i skomplikowane. Jego efektem musi być bowiem wyłonienie jednej lub kilku osób na konkretne stanowisko. Wówczas głosowanie nosi nazwę wyborów i ma specyficzny charakter. 

Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje głosowania. Jawne zakłada bezpośrednie, publiczne oddanie głosu. Prosi się wówczas uczestników zgromadzenia na przykład o podniesienie ręki lub odezwanie się. Wszyscy inni wiedzą zatem, kto i jak głosował. Natomiast metoda ukryta zakłada brak możliwości uzyskania wiedzy o tym, jak głosowali poszczególni obywatele. Swój głos oddaje się zazwyczaj na karcie wyborczej, uwzględnia się na niej swój wybór. Karty zostają potem wrzucone do urny lub też oddane osobie nadzorującej. Po podsumowaniu wyników ogłasza się efekt wyborów, jednak nie ma możliwości ustalenia przez jednostki trzecie, kto i w jaki sposób głosował.

Historia pokazała, jak łatwo jest sfałszować je lub źle policzyć. Dlatego bardzo ważne jest, by podczas głosowania pracowały osoby zaufane. Liczenie głosów odbywa się przy udziale komisji nadzorującej i zainteresowanych stron. 

Podobne wypracowania do Głosowanie - definicja, rodzaje, opracowanie