Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Życie społeczne - Mechanizmy regulujące życie społeczne - opracowanie

Mechanizmem regulującym życie społeczne nazywamy pewne zjawiska, działania, przepisy, które posiadają status tak zwanych regulatorów. Ich celem jest odpowiednie kierowanie grupami społecznymi i wypracowanie w nich poczucia konieczności przestrzegania zasad.

W praktyce mechanizmy regulujące życie społeczne to nic innego jak zespół wszystkich obowiązujących na danym terenie i w danym czasie norm. To właśnie one określają to, co wolno, a czego nie powinno się robić. Stanowią dla członków grup społecznych swoiste wskazówki dotyczące postępowania i zachowania się pośród ludzi.

W socjologii wyróżnia się kilka rodzajów norm, czyli regulatorów. Są to normy: prawne, religijne, moralne oraz obyczajowe. Każde z nich są odrębną całością, ale żeby mówić o systemie społecznym, muszą one wystąpić razem, ponieważ wzajemnie się uzupełniają, a niekiedy łączą.

Normy prawne to zasady, które zostały określone w tak zwanym Kodeksie karnym. Dotyczą popełniania zbrodni oraz czynów karalnych. Norma w tym wypadku nie dopuszcza pewnych zachowań ryzykowanych dla jednostki i reszty społeczeństwa. Przestrzeganie tej normy polega na nie dopuszczeniu do zbrodni i życia według uczciwych reguł. Taki mechanizm regulujący ma chronić nas i innych.

Normy religijne odnoszą się do osób deklarujących pewne wyznanie. Członkowie wspólnot religijnych kierują się tymi regułami w życiu codziennym. Przykładem może być chrześcijaństwo. Normami są tu zarówno przykazania Boże, jak i kościelne. Wierzący przestrzegają ich, a to reguluje ich życie.

Normy moralne zazwyczaj swoje źródło moją w normach religijnych, jednak nie zawsze taka musi być ich geneza. Dotyczą one dobra i zła, rozróżniania tych kategorii w życiu codziennym. Moralność oznacza bowiem umiejętność kierowania się uczciwymi zasadami oraz własnym sumieniem.

Natomiast normy obyczajowe wywodzą się z tradycji przekazywanej w danym społeczeństwie z pokolenia na pokolenie. To zasady, którymi zgodnie z obyczajami (tzw. dobry obyczaj) powinien kierować się każdy człowiek. W naszym społeczeństwie mogą dotyczyć one stosunku do osób starszych lub zachowania się przy stole.

Podobne wypracowania do Życie społeczne - Mechanizmy regulujące życie społeczne - opracowanie