Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mediacje - definicja, rodzaje, opracowanie

Mediacje to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Zakłada działanie neutralnej osoby trzeciej, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktu.

Jednostka, która uczestniczy w kulturalnym dochodzeniu do uzyskania porozumienia nazywa się mediatorem. Nie powinna być ona związana z żadnym członkiem, ponieważ mogłoby to zaważyć na efekcie mediacji. Rolą mediatora jest pomoc w osiągnięciu zamierzonego celu oraz prowadzenie rozmowy. Nie może on jednak przodować, nie ma też wpływu na podejmowane decyzje. Nie powinien się wtrącać, jego działanie ogranicza się działania mediacyjnego. 

Badacz Christopher Moore wyróżnił kilka etapów mediacji. Oto one: nawiązanie kontaktu, wybór strategii, zbieranie informacji, wykonanie planu mediacji, praca nad współpracą, rozpoczęcie mediacji, nazwanie problemu, odkrycie interesów drugiej strony, wytwarzanie opcji rozwiązań, ocena rozwiązań, mediacja właściwa, osiągnięcie celu. 

Zakłada się również, że istnieją dwa podstawowe rodzaje mediacji. Pierwsza, tak zwana klasyczna oznacza, iż mediator jest jedynie pomocnikiem, osobą neutralną, której zadaniem jest wspieranie stron. Taki rodzaj jest uznawany na całym świecie i przez niektórych uważany za dopuszczalny. Natomiast drugi rodzaj zwany jest ewaluatywnym, jednak większość znawców i badaczy nie przyjmuje go, uznając za model niedopuszczalny. Zakłada on wzrost znaczenia roli mediatora. Może on podpowiadać rozwiązania i bardziej aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu sporu.

Warto również zwrócić uwagę na podstawowe zasady, jakimi należy się kierować podczas mediacji. Są to: dobrowolność, neutralność mediatora, poufność, samodzielność stron konfliktu oraz bezstronność. Do cech mediacji należą również: prywatność postępowania, atmosfera szacunku, zadowolenie z efektu końcowego mediacji (jeśli nie wystąpi, mediacja nie jest satysfakcjonująca).

Zastosowanie tego rodzaju rozwiązywania konfliktów jest bardzo popularne. Można go użyć między innymi do uzyskania porozumienia w sprawach rodzinnych, małżeńskich, urzędowych, pracowniczych, gospodarczych, cywilnych, majątkowych, administracyjnych, a nawet karnych. 

Podobne wypracowania do Mediacje - definicja, rodzaje, opracowanie