Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Życie społeczne - Struktura życia społecznego - opracowanie

Termin „struktura” został przez socjologów zaczerpnięty z nauk biologicznych. Oznacza on pewną hierarchię, ułożenie, układ. Natomiast struktura społeczna (życia społecznego) to powiązane ze sobą elementy, relacje i związki dotyczące członków danego społeczeństwa.

Socjologowie porównywali społeczeństwo do organizmu ludzkiego. Posiada ono zatem określoną budowę i części je tworzące. Społeczeństwa ma własną hierarchię, w której każdy element jest ważny i współpracuje z innymi.

Warto zwrócić uwagę na czynniki kształtujące strukturę społeczną, czyli pewne determinanty, od których zależy rozwój społeczeństwa. Takimi czynnikami są: poziom rozwoju ekonomicznego, organizacja pracy, gospodarka, siła robocza i wszelkie zasoby ludzkie. Jeśli zatem zaobserwuje się takie czynniki, można powiedzieć, iż zacznie się na danym terenie tworzyć społeczeństwo, a wraz z nim – określona struktura. Między ludźmi wytwarzają się rozmaite związki i relacje, piastują oni różne urzędy, pojawiają się role społeczne i pozycje. Stosunki pomiędzy poszczególnymi osobami nazywamy właśnie strukturą społeczną.

Struktura życia społecznego posiada pewne elementy, które spajają ją w całość. Struktura klasowa dotyczy posiadania pewnych dóbr materialnych, która determinuje naszą przynależność do osób ubogich, średnio lub dobrze sytuowanych. Struktura warstwowa to konkretna pozycja w społeczeństwie, wyznaczana często przez rodzaj wykształcenia. Jeśli ktoś ukończył studia wyższe, można powiedzieć, że należy do warstwy inteligenckiej. Struktura zawodowa określa, jakie zawody są szanowane i pożądane, popularne oraz mniej popularne. Natomiast struktura demograficzna bierze pod uwagę zróżnicowanie płci, wieku, miejsca zamieszkania i liczby ludności. Wszystkie te elementy razem tworzą strukturę społeczną.

Niezwykle ważny jest tu układ związków i stosunków między ludźmi. Powszechnie wiadomo, iż bardziej szanowani są obywatele wykształceni, inteligentni. To oni budują tak zwaną elitę i wszędzie przodują. Ale równie wiadomy jest fakt, iż muszą być ludzie, którzy zajmą się uprawą ziemi, sprzątaniem i pracą w fabryce – nie wyobrażamy sobie bez nich życia, byłoby ono niemożliwe. Struktura społeczna zakłada wzajemne zależności pomiędzy członkami rozmaitych grup, okazuje się bowiem, iż są oni wszyscy tak samo potrzebni.

Struktura życia społecznego jest zatem jasna i określona, zawiera stałe elementy, jest także zdeterminowana przez pewne czynniki.

Podobne wypracowania do Życie społeczne - Struktura życia społecznego - opracowanie