Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Życie społeczne - Struktura życia społecznego - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „struktura” został przez socjologów zaczerpnięty z nauk biologicznych. Oznacza on pewną hierarchię, ułożenie, układ. Natomiast struktura społeczna (życia społecznego) to powiązane ze sobą elementy, relacje i związki dotyczące członków danego społeczeństwa.

Socjologowie porównywali społeczeństwo do organizmu ludzkiego. Posiada ono zatem określoną budowę i części je tworzące. Społeczeństwa ma własną hierarchię, w której każdy element jest ważny i współpracuje z innymi.

Warto zwrócić uwagę na czynniki kształtujące strukturę społeczną, czyli pewne determinanty, od których zależy rozwój społeczeństwa. Takimi czynnikami są: poziom rozwoju ekonomicznego, organizacja pracy, gospodarka, siła robocza i wszelkie zasoby ludzkie. Jeśli zatem zaobserwuje się takie czynniki, można powiedzieć, iż zacznie się na danym terenie tworzyć społeczeństwo, a wraz z nim – określona struktura. Między ludźmi wytwarzają się rozmaite związki i relacje, piastują oni różne urzędy, pojawiają się role społeczne i pozycje. Stosunki pomiędzy poszczególnymi osobami nazywamy właśnie strukturą społeczną.

Struktura życia społecznego posiada pewne elementy, które spajają ją w całość. Struktura klasowa...

Podobne wypracowania