Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo karne - czym się zajmuje prawo karne? Definicja, funkcje, zasady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawo karne to ogół przepisów prawnych, które regulują problem odpowiedzialności karnej ludzi za popełnienie czynów karalnych. Źródłami prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego.

W naukach prawnych wyróżnia się trzy podstawowe funkcje prawa karnego. Funkcja sprawiedliwościowa dotyczy zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej i dostarczenia jej poczucia sprawiedliwości. Wszyscy poszkodowani chcieliby, aby przestępca został ukarany, a sprawiedliwość zatriumfowała. Funkcja ochronna ma na celu ochronę dóbr, także tych materialnych, przed atakami osób niebezpiecznych. Natomiast funkcja gwarancyjna łączy się bezpośrednio z ochronną. Zapewnia bowiem, iż obywatele nie będą pod stałą kontrolą władzy, ingerencja władzy pojawi się tylko w razie konieczności.

Prawo karne można podzielić na części składowe, które tworzą je w całości. Prawo karne materialne reguluje sprawy dotyczące przestępstw oraz środków prawnych stosowanych wobec przestępcy. Prawo karne procesowe określa normy postępowania w kwestiach prawnych i ich rozwiązaniach sądowych. Natomiast prawo karne wykonawcze normuje odbywanie kar, używanie konkretnych środków do ich stosowania,...

Podobne wypracowania