Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Życie społeczne - Kulturowe podstawy życia społecznego - opracowanie

Kulturowe podstawy życia społecznego są niezwykle ważne. To dzięki ich istnieniu dane społeczeństwo może się rozwijać, gdyby nie one żadna grupa społeczna prawdopodobnie nigdy nie posiadłaby racji bytu.

Kulturowe podstawy pojawiły się tysiące lat temu, badacze zwrócili uwagę na ich pojawienie się już u ludów prehistorycznych. Dotyczyły one wyrobu pierwszych narzędzi, sposobów opanowania hodowli zwierząt i uprawy roli. Dzięki tym osiągnięciom, ludzie mogli nadal się rozwijać i zdobywali nowe doświadczenia. Niezaprzeczalnie kultura zdeterminowała życie społeczne nie tylko ludzi prehistorycznych – tak bowiem było przez wszystkie wieki, tak też jest do dnia dzisiejszego.

Socjologowie wyróżniając te podstawy, zwracają uwagę na proces socjalizacji. Oznacza on stopniowe zapoznawanie się z regułami panującymi w danym środowisku, przestrzeganiem ich, a w konsekwencji – uznaniem na własne. W czasie procesu socjalizacji jednostka kształtuje swoją osobowość, zapoznaj się z tradycją i dorobkiem własnej grupy społecznej. Kulturowe podstawy życia społecznego dotyczą również ustanawiania pewnych norm i kryteriów zachowania. Dana społeczność ustanowiła konkretne reguły co do tego, jak postępować. Można powiedzieć, że właśnie te normy są najważniejsze, ponieważ określają charakter społeczeństwa. Nakazy i zakazy przekazywane są członkom grup z pokolenia na pokolenie. Spróbujmy sobie wyobrazić świat, w którym nie ma żadnych zasad – nikt nam ich nie przekazał, nie nauczył, jak powinniśmy postępować. Wszędzie panowałby chaos, a ludzie nie wiedzieliby, co jest dopuszczalne, a co absolutnie nie; pojęcie moralności nie miałoby szans zaistnieć. Dlatego socjologowie zwrócili uwagę na podstawy kulturowe, bo to właśnie dzięki ich istnienia wyróżniamy się spośród zwierząt.

Kultura pozwoliła na rozwój każdego człowieka z osobna, ale była też niezwykle ważna w procesie postępu wszystkich społeczeństw na świecie. To dzięki tym podstawom mamy z góry ustalony system wartości, znamy swoje prawa i obowiązki, potrafimy odpowiednio zachować się w danej sytuacji. Nie wolno zapominać również o dorobku materialnym naszej kultury. Narzędzia, stroje, budowle, instytucje, sztuka – one zadecydowały o kształcie dzisiejszego świata i związkach pomiędzy członkami grup społecznych.

Podobne wypracowania do Życie społeczne - Kulturowe podstawy życia społecznego - opracowanie