Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo administracyjne - definicja, charakterystyka, działy

Prawo administracyjne reguluje ogół stosunków pomiędzy instytucjami i organami państwowymi o charakterze administracyjnym i innymi podmiotami społecznymi, zajmującymi się zagadnieniami administracyjnymi. Mówiąc prościej – prawo to określa zasady funkcjonowania wszystkich państwowych instytucji, dotyczy relacji społecznych związanych z działalnością administracyjną.

Prawo administracyjne posiada pewne działy, które zajmują się różnymi aspektami administracji. Wyróżnić można prawo administracyjne ustrojowe, regulujące funkcjonowanie organów publicznych. Prawo administracji materialne zajmuje się z kolei prawami oraz obowiązkami pracowników i obywateli, natomiast prawo procesowe dotyczy postępowania administracyjnego. Niektórzy badacze zauważają też istnienie prawa administracyjnego urzędowego, regulujące działalność pracowników państwowych.

Prawo administracyjne zajmuje się wieloma dziedzinami ludzkiego życia. Jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki niemu obywatele poznają zasady funkcjonowania instytucji społecznych i ich pracowników. Dodatkowo, człowiek zapoznając się z ustawami prawa administracyjnego, zdobywa większą wiedzę o swoim państwie, dowiaduje się o obowiązkach i prawach organów względem obywateli.

Zagadnienia, jakimi zajmuje się prawo administracyjne, są ściśle określony. Należą tu między innymi: przepisy ustrojowe organów administracyjnych (czyli określanie sposobów ich działania), przepisy dotyczące poszczególnych działów czy też przepisy regulujące działania kontrolne wobec instytucji państwowych.

Należy zaznaczyć również, iż prawo administracyjne pośrednio łączy się z innymi gałęziami prawa, takimi jak prawo karne lub też cywilne. Nie każdą dziedzinę można oddzielić, istnieją bowiem silne powiązania pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami.

Organami państwowymi, które mają moc ustalania i kontrolowania norm prawa administracyjnego, są między innymi prezydent, Rada Ministrów, rady powiatu, rady gminy, sejmiki wojewódzkie. Bardzo ważny jest fakt, iż można zastosować przymus, jeżeli ktoś nie stosuje się i nie przestrzega norm prawa administracyjnego. Obywatela lub instytucję zmusza się wówczas do zmiany postępowania i zadośćuczynienia w razie potrzeby.

Podobne wypracowania do Prawo administracyjne - definicja, charakterystyka, działy