Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

ONZ - Deklaracja Milenijna - geneza, postanowienia

Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana 24 października 1945 roku w celu zabezpieczenia pokoju i bezpieczeństwa, współpracy między państwami oraz zabezpieczenia przestrzegania praw człowieka. Organizacja wydała szereg dokumentów regulujących stosunki gospodarcze, polityczne, kulturalne czy humanitarne. 

Jednym z najdonioślejszych aktów wydanych przez ONZ była tzw. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych wydana 8 września 2000 roku. Dokument został uchwalony na 55 Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającej się w dniach 6–8 września 2000 roku na Szczycie Milenijnym. Głównym twórcą koncepcji Deklaracji był Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan, który stworzył, będący podstawą dla Deklaracji, raport „My ludy: rola Narodów Zjednoczonych w Dwudziestym Pierwszym wieku”. 

Deklaracja Milenijna wyznacza podstawowe cele i strategię działania Organizacji Narodów Zjednoczonych u progu XXI wieku. Zasadniczo dokument dzieli się na osiem części dotyczących sposobów realizacji zadań z konkretnego obszaru działań: 1. Wartości i założenia, 2. Pokój, bezpieczeństwo i rozbrojenie, 3. Rozwój gospodarczo-społeczny i eliminacja ubóstwa, 4. Ochrona wspólnego środowiska naturalnego, 5. Prawa człowieka, demokracja i praktyki dobrego rządzenia, 6. Ochrona słabszych, 7. Zaspokajanie szczególnych potrzeb Afryki, 8. Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych. 

Rozdział pierwszy wskazuje na najważniejsze wartości, którymi kieruje się ONZ, są wśród nich m.in. równość, solidarność, wolność, tolerancja. Najważniejszym zadaniem wskazanym w tym ustępie obrano „ustanowienie sprawiedliwego i trwałego pokoju na świecie”. Rozdział ten ma charakter ogólnikowy, dopiero w kolejnych paragrafach znajdują się ustalenia w konkretnych sprawach potrzebujących konkretnych rozwiązań. Dotyczą one m.in. zagadnień ubóstwa, braku poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska, strzeżenia praw słabszych i problemu Afryki. 

Jak widać układając taki właśnie tekst Deklaracji starano odnieść się do najbardziej palących kwestii u progu nowego stulecia. Dokument ten jest również próbą zamanifestowania stanowiska ONZ dotyczącego spraw wymagających uregulowania. 

Podobne wypracowania do ONZ - Deklaracja Milenijna - geneza, postanowienia