Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii ONZ

 • Kofi Annan – biografia, życiorys

  Kofi Atta Annan urodził się w 1938 roku w Kumasi (Ghana). Od stycznia 1977 do grudnia 2006 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego ONZ. Był siódmą osobą pełniącą to stanowisko. Kofi Annan studiował w rodzinnym mieście, a następnie kontynuował zdobywanie edukacji w Genewie oraz w Stanach Zjednoczonych. Dla Organizacji Narodów Zjednocz... »

 • Karta Narodów Zjednoczonych - powstanie, interpretacja

  TAGI: ONZ

  Karta Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Charter) to akt prawny mający postać umowy międzynarodowej na podstawie której do życia powołana została Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dokument ten powstał 26 czerwca 1945 roku w San Francisco podczas konferencji Narodów Zjednoczonych, został podpisany przed 50 p... »

 • Prawa człowieka - ONZ - prawa człowieka w systemie ONZ - charakterystyka

  W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło dokument nazwany Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Stanowi ona zbiór praw przysługujących każdemu człowiekowi bez względu na jego pochodzenie, wiek, wyznanie ani żadne inne kryteria. Prawa te wynikają z ludzkiej godności i mają powszechny, przy... »

 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - kompetencje, zadania

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości powstał w 1945 r. jest podstawowym organem sądowym ONZ. Jego siedziba mieści się w Hadze w Holandii w tzw. Pałacu Pokoju. Działalność Trybunału powstała w oparciu o Status Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Każdy członek ONZ jest stroną w Statucie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwośc... »

 • Polska w ONZ - charakterystyka działalności

  Polska jest członkiem ONZ od samego początku działalności tej organizacji międzynarodowej. Jest członkiem pierwotnym, mimo iż nie brała udziału w konferencji założycielskiej. Od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w życiu tej organizacji. Polsce przedstawiciele bardzo chętnie zgłaszają swoje programy i inicjatywy podczas Zgromadzenia Og&oacu... »

 • Rada Gospodarczo-Społeczna (ONZ) - kompetencje, zadania

  Rada Gospodarczo-Społeczna (skrót - ECOSOC) jest jednym z sześciu organów ONZ. Kieruje ona pracami 16 organizacji, 10 komisji funkcjonalnych i 5 komisji regionalnych. Rada Gospodarczo-Społeczna składa się z 54 członków wybieranych na trzy lata. Trzyletnia kadencja wybierana jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Członk... »

 • Struktura ONZ - opracowanie

  Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 r. w Nowym Jorku i jest organizacją międzynarodową dbającą o pokój na świecie.  Struktura Organizacji Narodów Zjednoczonych składa się z 6 głównych organów, są nimi: 1.Zgromadzenie Ogólne - jest organem, który składa się z reprezentant&oac... »

 • Zgromadzenie Ogólne ONZ - kompetencje, funkcje, zadania

  Zgromadzenie Ogólne ONZ jest jednym z sześciu dużych i głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, utworzone zostało w 1945 r. na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne obraduje w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli kraj&oa... »

 • MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - cele, zadania, funkcje

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. International Monetary Fund, w skrócie IMF) to organizacja działająca w ramach struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aktualnie państwami członkowskimi MFW jest 187 państw.Polska pierwotnie należała do MFW od chwili jego założenia. Wystąpiła jednak z tej organizacji w 1950 roku. Ponownie p... »

 • MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i Bank Światowy - porównanie organizacji

  Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy zostały powołane w tym samym czasie. Miało to miejsce podczas konferencji w Bretton Woods w 1944 roku. Ich utworzenie miało na celu odbudowę zdruzgotanej II wojną światową gospodarki Europy. Aktualnie ich działania ogniskują się głównie wokół pobudzenia gospodarek światowych poprze... »

<< poprzednia
1 2 3 4 5 następna >>