Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Struktura ONZ - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 r. w Nowym Jorku i jest organizacją międzynarodową dbającą o pokój na świecie. 

Struktura Organizacji Narodów Zjednoczonych składa się z 6 głównych organów, są nimi:

1.Zgromadzenie Ogólne - jest organem, który składa się z reprezentantów wszystkich państw członkowskich, jest ich 192. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały, podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków i okresla budżet ONZ. Organizuje debaty i spotkania na których porusza najważniejsze problemy współczesnego świata. Zgromadzenie obraduje raz do roku w czasie sesji zwyczajnych. Istnieje również możliwość zebrania się na sesji, którą zainicjuje Sekretarz Generalny ONZ. Siedzibą zgromadzenia jest Nowy Jork.

2.Rada Bezpieczeństwa - zajmuje się analizą, utrzymaniem i sprawowaniem pokoju na świecie oraz monitorowaniem potencjalnych zagrożeń. Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 państw, stali członkowie to USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. Pozostałe państwa wybierane SA na dwa lata. Rada Bezpieczeństwa zajmuje się monitorowaniem sytuacji na arenie międzynarodowej i w ewentualnych przypadkach podejmuje próby rokowań pokojowych,...

Podobne wypracowania