Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Transformacja ustrojowa w Polsce - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W 1945 r. zakończyła się II wojna światowa i świat został podzielony na dwie strefy wpływów - radziecką i amerykańską. Polska znalazła się w strefie wpływów radzieckich, gdzie realizowano ściśle wytyczoną politykę socjalistyczną. Ustrojem była demokracja ludowa, Rzeczpospolita Ludowa. 

Transformacja ustrojowa w Polsce rozpoczyna się w 1989 r. kiedy następuje kres ery komunizmu i polityki socjalistycznej. Przede wszystkim załamał się system gospodarczy PRLu, polityka partyjna nie dawała sobie już rady z rosnącym kryzysem. Rosło niezadowolenie społeczne i na sile zyskiwała opozycja, która rozumiała potrzeby społeczeństwa i atakowała władzę ludową. W 1990 r. doszło do pierwszych, wolnych wyborów prezydenckich. Na urząd prezydenta kandydowali - Lech Wałęsa, Leszek Moczulski, Tadeusz Mazowiecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Stanisław Tymiński i Roman Bartoszcze. Prezydentem został Lech Wałęsa, przywódca Solidarności. Polska znalazła się na drodze powolnej demokratyzacji, kraj wymagał totalnych i radykalnych reform, które można było przeprowadzić na drodze reform wolnorynkowych i kapitalistycznych. W 1991 r. utworzono Komisję Konstytucyjną, za sprawą Sejmu III RP.

Sejm obradował w okresie 1991-1993. w 1992 r. uchwalono tzw....

Podobne wypracowania