Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ratyfikacja a zatwierdzenie - porównanie, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

RATYFIKACJA

Ratyfikacja jest aprobatą, wspólną decyzją podjętą przez parlament czy inny organ do tego upoważniony do podpisania umowy międzynarodowej między danymi państwami. Ratyfikacja pozwala na unormowanie prawne współpracy międzynarodowej między państwami i stronami zainteresowanymi tą współpracą. Inicjatorem zazwyczaj jest prezes Rady Ministrów a decydentem prezydent, który może zwrócić się o opinię do parlamentu

Zazwyczaj tworzy się wtedy proces ratyfikacji, który w Polsce przechodzi dwuetapowo. 

Ratyfikacja odbywa się w sposób uroczysty i jest realizowana przez głowę państwa, może być nie do końca zrealizowana.

ZATWIERDZENIE

Zatwierdzenie umowy międzynarodowej oznacza wejście umowy w życie i obowiązywanie. Po uroczystej ratyfikacji, która ma raczej charakter uroczysty, następuje zatwierdzenie umowy przez zainteresowane strony i przez organy do tego uprawnione np. parlament, który akceptuje bądź nie daną ratyfikację.

Zatwierdzenie jest dalszym etapem, następującym po ratyfikacji. Jest wypadkową podjętej decyzji przez zainteresowane strony w umowie międzynarodowej. Obie strony potwierdzają swoją aprobatę i wcielają w życie jego zakres. Czasem zatwierdzenie...

Podobne wypracowania