Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rada Gospodarczo-Społeczna (ONZ) - kompetencje, zadania

Rada Gospodarczo-Społeczna (skrót - ECOSOC) jest jednym z sześciu organów ONZ. Kieruje ona pracami 16 organizacji, 10 komisji funkcjonalnych i 5 komisji regionalnych. Rada Gospodarczo-Społeczna składa się z 54 członków wybieranych na trzy lata. Trzyletnia kadencja wybierana jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Członkowie są wybierani z różnych rejonów świata - afrykański, azjatycki, Ameryki Łacińskiej, z Unii Europejskiej itd. 

Rada Gospodarczo-Społeczna zajmuje się kwestiami społecznymi i gospodarczymi, oprócz tego pełni funkcję kulturową i zajmuje się prawami człowieka. 

Do głównych zadań Rady Gospodarczo-Społecznej są :

- rozwój życia społecznego

- rozwój gospodarczy terenów ubogich

- rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinach kulturowych i edukacyjnych

- rozwój i gloryfikacja praw człowieka

- rozwój badań i technologii 

Rada organizuje również konferencje, spotkania naukowe i dyskusje na temat gospodarki i kultury społecznej. Rada organizuje naukowe spotkania mające na celu poprawę życia i jakości bytowania w krajach słabszych i mniej rozwiniętych gospodarczo. 

Rada koordynuje działania międzynarodowe w ramach rozwoju tych regionów. 

Rada szuka rozwiązań i działań aby wyeliminować ubóstwo i biedę. 

Rada organizuje coroczne sesje na których podejmuje dyskusję wobec największych problemów świata - głód, ubóstwo, upadek gospodarczy i kryzysy finansowe. 

Organizuje dialogi z udziałem międzynarodowych korporacji, instytucji i firm. Pokazuje jak działać może współpraca i solidarność międzypaństwowa i jakie korzyści można czerpać z globalizacji. 

Podobne wypracowania do Rada Gospodarczo-Społeczna (ONZ) - kompetencje, zadania