Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Neofaszyzm - geneza, charakterystyka, zagrożenia

Neofaszyzm jest ruchem politycznym nawiązującym do ustroju faszystowskiego. Ruch neofaszystowski istnieje w każdym kraju w Europie, nawet w Polsce. Geneza neofaszyzmu jest dosyć prosta, początkowo neofaszyzm zaczął werbować swoich zwolenników z różnego rodzaju subkultur młodzieżowych, odwołując się do haseł faszystowskich, rasistowskich i antysemickich. Podatny grunt neofaszyzm znalazł w muzyce, dzięki, której zaczął docierać do coraz szerszej liczby młodzieży na całym świecie. Pierwszym zespołem, który rozpoczął promowanie neofaszyzmu był zespół brytyjski - Skrewdriver, członkowie tego zespołu stworzyli ruch neofaszystowski o nazwie Blood and Honour (Krew i Honor - nazwa nawiązująca do hasła hitlerowskich SS).

Wkrótce popularność zespołu Skrewdriver rozprzestrzeniła się na całą Europę i w każdym kraju zaczął powstawać ruch neofaszystowski, wsparty muzyką rockową, której odłam nazwany został RAC (skrót oznacza Rock Against Communism - Rock przeciwko komunizmowi). Blood and Honour stworzył swoje siatki we wszystkich krajach Europy w tym także i w Polsce, wydaje się podziemne pisma, organizuje manifestacje i ulotkowanie. 

Neofaszyzm zaczął werbować młodych, sfrustrowanych ludzi, często bezrobotnych, niezadowolonych z obecnej sytuacji w kraju. Podatne hasła bardzo łatwo trafiały do psychiki młodego człowieka. Kult siły, dominacji białej rasy i nienawiść do innych jest podstawą tej idei. Neofaszyzm dąży do odrodzenia się faszyzmu, eksterminacji lub też wygnania imigrantów, głosi supremację białej rasy. Neofaszyści poza działalnością publicystyczną i muzyczną, posiadają również swoje bojówki, zrzeszone wokół partii narodowych i nacjonalistycznych, lub też organizacji terrorystycznych takich jak np. Combat 18 (liczba 18 oznacza inicjały A.H. - Adolf Hitler). 

Neofaszyzm nawiązuje do hitleryzmu, ruchu Leona Degrelle i rasistowskiej eugeniki, głosi radykalny antykomunizm i zwalcza ustrój demokratyczny, w kwestiach religijnych zazwyczaj powołuje się na nordyckie mity. Jak słusznie zauważają badacze neofaszyzmu - znajduje on poparcie zwłaszcza w czasach kryzysu, jako radykalna i skrajna politycznie frakcja zyskuje poparcie społeczeństwa. Organizacje terrorystyczne stanowią zagrożenie do dnia dzisiejszego, co istotne w Polsce również istnieje sekcja grupy Combat 18. Grupa ta składająca się z członków Blood and Honour przeprowadza co jakiś czas ataki na swoich wrogów. Niektóre organizacje monitorują rasistowskie wybryki neofaszystów i co jakiś czas podają do wiadomości wydarzenia o podłożu rasistowskim. Obecnie prawo zabrania istnienia ruchu neofaszystowskiego stąd też organizacje neofaszystowskie zmuszone są działać w podziemiu i bardzo często stosują bezprawne metody działania. W Polsce przykładem może być strona Redwatch, na której neofaszyści umieszczają dane i zdjęcia swoich wrogów politycznych. Co ciekawe strona umieszczona jest na serwerze amerykańskim, gdzie prawo nie przewiduje kar za działalność neofaszystowską. Neofaszyzm stał się zagrożeniem terrorystycznym, ataki mimo iż sporadyczne są jednak coraz bardziej brutalne. 

Charakterystyczną cechą neofaszyzmu jest niechęć do demokracji a także rewizjonizm historyczny. Neofaszyści negują istnienie obozów koncentracyjnych i powołują się na argumenty historyka Davida Irwinga, który również jest rewizjonistą za co został wykluczony ze środowiska akademickiego i odsiadywał swój wyrok w więzieniu za negację holokaustu. Ruch neofaszystowski skazany jest na działalność nielegalną i terrorystyczną, prawo zakazuje mu działania i surowo karze wszelkie przejaw dyskryminacji rasowej. Polska konstytucja również zakazuje istnienia organizacji o charakterze faszystowskim. Charakterystycznym symbolem neofaszystów jest swastyka, krzyż celtycki i trystyka (symbol używany przez zwolenników apartheidu- rasistowskiej polityki w RPA) W Polsce ruch neofaszystowski odwołuje się do symboli starosłowiańskich, panslawizmu, i antysemickiej spuścizny filozofii Jana Stachniuka. 

Podobne wypracowania do Neofaszyzm - geneza, charakterystyka, zagrożenia