Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Hierarchia aktów prawnych w Polsce - charakterystyka. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W państwach demokratycznych, gdzie występuje trójpodział władzy – ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, jest także ściśle określona hierarchia aktów prawnych. 

W Polsce najwyższym aktem prawnym jest konstytucja RP czyli akt prawny, ustawa zasadnicza, która normuje zasady prawne w państwie, dalej są umowy międzynarodowe i dyrektywy Unii Europejskiej. Europejskie rozporządzenia i akty. Następne w hierarchii są ustawy sejmowe i dekrety ustalone w parlamencie, dalej uchwały a na samym końcu akty samorządów terytorialnych i sejmików wojewódzkich. 

W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje aktów:

- wykonawcze

- ustrojowe

- porządkujące

Hierarchia aktów prawnych jest ważnym elementem demokratycznego państwa gdyż określa stopień ważności danych aktów. 

Każdy akt prawny zawiera określenie rodzajowe jak np. konstytucja, datę uchwalenia, nazwę oraz preambułę. Zawiera przepisy ogólne, szczegółowe i przejściowe.

Hierarchia aktów prawnych pozwala na sprawne i przejrzyste działanie państwa polskiego. Każdy akt prawny ustanowiony jest po to aby realizować się zgodnie z zasadą kompetencji. Akty prawne regulują życie polityczne,...

Podobne wypracowania