Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Hierarchia aktów prawnych w Polsce - charakterystyka. Opracowanie

W państwach demokratycznych, gdzie występuje trójpodział władzy – ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, jest także ściśle określona hierarchia aktów prawnych. 

W Polsce najwyższym aktem prawnym jest konstytucja RP czyli akt prawny, ustawa zasadnicza, która normuje zasady prawne w państwie, dalej są umowy międzynarodowe i dyrektywy Unii Europejskiej. Europejskie rozporządzenia i akty. Następne w hierarchii są ustawy sejmowe i dekrety ustalone w parlamencie, dalej uchwały a na samym końcu akty samorządów terytorialnych i sejmików wojewódzkich. 

W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje aktów:

- wykonawcze

- ustrojowe

- porządkujące

Hierarchia aktów prawnych jest ważnym elementem demokratycznego państwa gdyż określa stopień ważności danych aktów. 

Każdy akt prawny zawiera określenie rodzajowe jak np. konstytucja, datę uchwalenia, nazwę oraz preambułę. Zawiera przepisy ogólne, szczegółowe i przejściowe.

Hierarchia aktów prawnych pozwala na sprawne i przejrzyste działanie państwa polskiego. Każdy akt prawny ustanowiony jest po to aby realizować się zgodnie z zasadą kompetencji. Akty prawne regulują życie polityczne, społeczne i prawne w Polsce. 

Określają charakter państwa, formę jego działalności oraz sytuację. Akt prawny reguluje pewne nieścisłości w sferze państwowej, nie dopuszcza do uchybień i nieodpowiedzialności. 

W Polsce najważniejszym dokumentem jest konstytucja. Wielu sceptyków obawiało się wejścia w struktury Unii Europejskiej gdyż jak sądzono Polska może stracić suwerenność prawną i dekrety europejskie mogą być nawet przed polską konstytucją. Póki co tak się nie stało i mimo różnych aktów unijnych, konstytucja RP jest dokumentem podstawowym w Polsce.  

Hierarchia aktów prawnych stanowi ważny fundament działalności państwa i nie może być podważana. Wynika to z tego, że każdy akt prawny ma swoją wartość. Stąd też jeden akt prawny będzie przed innym aktem prawnym. 

Podobne wypracowania do Hierarchia aktów prawnych w Polsce - charakterystyka. Opracowanie