Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Katastrofy ekologiczne w Polsce - charakterystyka

Katastrofy ekologiczne są nieodzownym elementem życia człowieka. Rozwój technologiczny człowieka, jego ingerencja w środowisko naturalne zaczyna być coraz bardziej widoczna. 

W Polsce mieliśmy do czynienia z kilkoma poważniejszymi katastrofami ekologicznymi. Pierwszą katastrofą, która nie wydarzyła się w Polsce ale jej skutki w Polsce odczuto była katastrofa na Ukrainie w Czarnobylu z 26 kwietnia 1986 r.

Wybuch reaktora skaził tereny sąsiadujące z Ukrainą w tym także część wschodniej Polski, doszło do napromieniowania ściółki leśnej na wschodzie Polski w okolicach Białegostoku. Katastrofa ekologiczna w Czarnobylu doprowadziła do tego, że wielu Polaków doznała choroby popromiennej i zachorowało na nowotwór bądź inne choroby związane z eksplozją reaktora. Trudno jest jednak oszacować ilość takich przypadków. 

Głośną katastrofą ekologiczną w Polsce była katastrofa w Bobrze w 2006 r., gdzie podczas opróżniania zbiornika elektrowni wodnej w Bobrowicach doszło do zalania terenów piaskowych i uduszenia dużej ilośc ryb - szczupaków, leszczy itd. Ryby podusiły się w zbyt zamulonej wodzie, w której nie było tlenu. Inne znane katastrofy to zatrucie potoku Jedlica w Kowarach 31 lipca 2006 r. znaleziono kilkanaście sztuk martwych pstrągów. 

Duża ilośc zanieczyszczeń dotyczy również Morza Bałtyckiego, na którym wciąż znajdowane są duże ilości martwych ryb oraz śladowy poziom zanieczyszczenia wód. W 2008 r. polscy politycy ostro skrytykowali spółkę Nordstream, która budowała rurociąg i zamierzała wylać do Bałtyku chemikalia - aldehyd glutarowy. Polsce według analiz naukowców mogła grozić katastrofa ekologiczna na niespotykaną dotąd skalę. 

Bardzo poważnym problemem w Polsce są również zanieczyszczone rzeki, zwłaszcza na terenach przemysłowych Górnego Śląska. Wylewanie i wypuszczanie do tych rzek skutkuje tragicznymi konsekwencjami dla środowiska. 

Najbardziej znana rzeka na Górnym Śląsku - Kłodnica, przypomina dzisiaj ropną maź, która wpływa do Odry. Problemem Polski jest zanieczyszczenie wód, wywóz śmieci w terenach leśnych i wciąż pogarszający się stan Morza Bałtyckiego. 

Mimo iż organizacje ekologiczne biją na alarm, władze państwowe niewiele robią dla poprawienia jakości polskiego środowiska. Mówi się również o zanieczyszczeniu Parku Tatrzańskiego i innych terenów objętych ochroną. Kiepską sytuację mają polskie rezerwaty utrzymujące zwierzęta na wymarciu np. żubry. 

Mimo ochrony zagrożonych gatunków ich liczba wciąż maleje. Nie bez kozery jest tutaj winne działanie człowieka i jego ingerencja w środowisko naturalne. W Polsce na szczęście mamy do czynienia z problemami przedkatastrofalnymi, nie są one być może tak widoczne jak w innych krajach ale pogarszający się stan środowiska zmusza do działania. Morze Bałtyckie wciąż otrzymuje od wielu polskich rzek masę zanieczyszczeń. 

W zlewisku Morza Bałtyckiego zyje ok. 80 milionów ludzi, wysokoprzemysłowe tereny są bardzo bliskie Morzu Bałtyckiemu, stąd też działalność fabryk i człowieka wpływa bardzo niekorzystnie na jakość Morza Bałtyckiego. 

Podstawowymi zanieczyszczeniami Morza Bałtyckiego są obecnie metale ciężkie i róznego rodzaju oleje, ropa czy benzyna, spuszczane notorycznie przez człowieka.

Podobne wypracowania do Katastrofy ekologiczne w Polsce - charakterystyka