Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Publikacja aktów prawnych - zasady

Akty normatywne i prawne zawierają przepisy i regulacji każdej sfery życia publicznego, społecznego i politycznego. Akty prawne są podstawową zasadą, która reguluje działalność i funkcjonalność państwa oraz zakres jego kompetencji w poszczególnej sprawie.

Zasady publikacji aktów prawnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa składa się z 44 artykułów i jasno i klarownie określa zasady publikacji takich dokumentów. 

W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami publikacja aktu prawnego jest uzalezniona od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Ustawa mówi w art. 2. 1., że - Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.

Aby opublikować akt prawny niezbędne jest więc umieszczenie go w publicznej publikacji, w dzienniku urzędowym. Bez ogłoszenia w dzienniku, akt prawny nie wchodzi w życie.

Wyróżniamy następujące dzienniki urzędowe:

- Dziennik Urzędowy RP - Monitor Polski

- Dziennik Ustaw RP

- Dziennik Urzędowy UE - publikacja aktów unijnych

- Dziennik urzędów centralnych i resortowych

- dziennik urzędów wojewódzkich

Akty prawne mają swoją hierarchię i podlegają rangom ważności, publikacja niższego aktu prawnego nie może być sprzeczna z aktem wyższej rangi. 

Akty prawne publikuje się na zasadach, które obowiązują w każdym innym kraju demokratycznym. Publikacja aktów prawnych odbywa się na drodze prawnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami w państwie, a więc aby opublikować akt prawny np. ustawę należy wprowadzić jej projekt do sejmu, następnie zaakceptować w parlamencie, przekazać do senatu, który może nanieść poprawki i opublikować w Dzienniku Urzędowym. 

Podobne wypracowania do Publikacja aktów prawnych - zasady