Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ratyfikacja umów międzynarodowych - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ratyfikacja umów międzynarodowych jest powszechnym prawem, które obowiązuję między cywilizowanymi krajami, które w pakt prawny wchodzą i ustalają jego reguły. Słowo ratyfikacja wywodzi się z języka francuskiego - ratification. 

Ratyfikacja jest aprobatą i przyzwoleniem na udział w umowie międzynarodowej, która zapewnia swobodę działania między państwami w określonym przez prawo procederze. 

Aby ratyfikować umowę międzynarodową niezbędne jest podpisanie dokumentu ratyfikującego, który składany jest u depozytariusza lub po prostu następuje wymiana dokumentów między zainteresowanymi państwami. 

Ratyfikacja ma swoje obwarowania prawne i odbywa się na kilku etapach :

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku przez premiera do prezydenta. Wcześniej premier informuje sejm o zamiarze ratyfikacji - jest to tzw. mała ratyfikacja.

Później nastepuje drugi etap w którym prezydent zatwierdza i ratyfikuje wniosek po uprzedniej zgodzie parlamentu. Taką zasadę gwarantuje Konstytucja RP i art. 89, który mówi:

Art. 89. 

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli...

Podobne wypracowania