Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustawa a konstytucja - porównanie, charakterystyka

Ustawa i konstytucja są aktami prawnymi różnej rangi i wagi. Konstytucja stoi w hierarchii zdecydowanie wyżej aniżeli ustawa.

KONSTYTUCJA

Konstytucja oznacza z łacińskiego urządzać, jest aktem prawnym, ustawą zasadniczą, która określa charakter państwa i jego prawo.

Konstytucja określa podstawy ustrojowe danego państwa, wyszczególnia nakazy, normy i kompetencje poszczególnych organów. Każdy cywilizowany kraj posiada swoją konstytucję. Jest ona zbiorem praw i zasad. Pierwszą konstytucję miały Stany Zjednoczone 17 września 1787 r. drugą miała Polska z 3 maja 1791 r. 

Konstytucja jest główną zasadą, zbiorem reguł, który w państwie stanowi nadrzędną wartośc. W całej hierarchii aktów prawnych konstytucja zajmuje pierwsze miejsce.

Ten akt o najwyższej mocy prawnej jest charakterystyczny dla wszystkich państw, które zdecydowały się uregulować swoje prawa, obowiązki i normy. 

Konstytucja doskonale określa co w danym kraju jest zakazane, kto jest jego władcą, jaki charakter mają rządy itd. Konstytucja obejmuje prawa zwyczajowe, ukazuje w jaki sposób funkcjonuje państwo.

Konstytucje można podzielić ze względu na zakres regulacji:

- pełne i niepełne.

Pełne oznaczają takie, które ustanawiają ustrój w państwie, a niepełne to tzw. konstytucje małe, czasem nawet w postaci zwykłej ustawy.

Włodzimierz Lenin powołał swoją klasyfikację konstytucji, podzielił je na rzeczywiste i fikcyjne. Rzeczywiste to takie, które w danym momencie stanowią o charakterze politycznym kraju a fikcyjne to takie, które mimo zarządzającej władzy nie mają żadnego charakteru politycznego.

USTAWA

Ustawa jest aktem prawnym, który normuje pewne pojęcia i zasady. Ustawa jest drugi po konstytucji w hierarchii aktem prawnym w państwie, jest uchwalana przez parlament i obowiązuje na terenie całego kraju. Aby powołać do życia ustawę, trzeba przygotować jej projekt a nastepnie przegłosować w parlamencie. Ustawa jest przyjmowana i wchodzi w życie w momencie zapisania jej w tzw. Dzienniku Ustaw. 

Ustawa reguluje pewne istotne kwestie w państwie np. budżet albo swobody obywatelskie np. palenie tytoniu w miejscach publicznych itp.

Jeżeli danym problem był już normowany ustawą, zmiana jego postrzegania również wiąze się z powołaniem nowej ustawy.

Zarówno konstytucja jak i ustawa stanowią podstawę ustroju demokratycznego i parlamentarnego. Konstytucja i ustawa jako akty prawne są najważniejszymi aktami w państwie i nie mogą być ze sobą sprzeczne. Ustawa nie może powoływać czegoś co np. jest zakazane w konstytucji. Między aktami prawnym nie może być sprzeczności.

Podobne wypracowania do Ustawa a konstytucja - porównanie, charakterystyka