Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zgromadzenie Ogólne ONZ - kompetencje, funkcje, zadania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zgromadzenie Ogólne ONZ jest jednym z sześciu dużych i głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, utworzone zostało w 1945 r. na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne obraduje w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli krajów członkowskich - 191 państw. Każde państwo może mieć maksymalnie 5 desygnowanych przedstawicieli. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ ma szereg kompetencji i uprawnień do których należą m.in.

- uchwalanie decyzji międzynarodowych

- ochrona i zapewnienie pokoju na świecie

- wybiera przedstawicieli, członków i zgromadzonych np. członków Rady Bezpieczeństwa

- ustala kwestie budżetowe

- może wykluczyć członka z ONZ

- ustala i reguluje przyjmowanie nowych członków 

Itd.

Decyzje te w dużej mierze podlegają większości głosowania na zasadach demokratycznych czyli 2/3 głosów. Każdy uczestnik głosowania ma tylko jeden głos.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wybiera większością bezwzględną głosów sędziów do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

Wiele kompetencji Zgromadzenia dotyczy również...

Podobne wypracowania