Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustawa - definicja, rola ustawy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ustawa jest rodzajem aktu prawnego ustalanego przez parlament lub inny równorzędny organ pełniący podobną funkcję. Wyróżnia się ustawy - zwykłe, organiczne i konstytucje. 

Ustawa jest aktem prawnym nieco niższej rangi i ma niższą moc prawną aniżeli np. konstytucja czy dekrety unijne. Ustawa dotyczyć może każdej sprawy i każdej kwestii społecznej, politycznej i ekonomicznej. Rolą ustawy jest prawne unormowanie danego problemu. Ustawa uchwalana jest przez Sejm RP i przekazana później do Senatu. Senat ma 30 dni na przyjęcie, dokonanie zmiany lub poprawki. Jeżeli Senat nie wprowadza poprawek to ustawa zaczyna obowiązywać w takim tonie w jakim przyjęta została przez Sejm. 

Rolą ustawy jest koordynowanie prac administracyjnych na mocy prawa. Ustawa jest bardzo ważnym i szczególnym aktem prawnym. Zatem ustawa dzięki administracji publicznej reguluje normy prawne. Administracja korzysta z ustaw ponieważ ustawy są nadrzędne w polskim prawie. Poza rolą ustawy jest także koordynowanie najważniejszych dla państwa funkcji i wszystkie spory tego zakresu muszą być rozstrzygane w drodze ustawowej. Ustawa pełni bardzo ważną rolę w administracji państwowej. Ustawa jako akt niższej rangi nie może być sprzeczny z aktem wyższej rangi. Prawo...

Podobne wypracowania