Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Zdarzenie prawne - definicja, podział, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin zdarzenie prawne oznacza każde zdarzenie, które wywołuje jakikolwiek stosunek prawny – jego zmianę, zanik lub powstanie. Zdarzenia prawne mogą być zależne lub niezależne od woli podmiotów prawa (osób fizycznych lub prawnych). Zdarzenia prawne niezależne od woli człowieka noszą nazwę zdarzeń, natomiast zależne – są działaniami prawnymi. Warto zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu można zaobserwować, że niektóre definicje zdarzeń prawnych ograniczają się do zjawisk pozostających poza kontrolą woli człowieka, zjawiska zależne od woli człowieka noszą natomiast nazwę „faktów prawnych”.

Grupa zdarzeń nie podlega dalszym podziałom – są to po prostu wszystkie te zdarzenia, których przyczyną nie było działanie człowieka podejmowane z pełną wolą i świadomością (np. pożar domu niebędący wynikiem podpalenia czy katastrofalne opady deszczu). Grupa działań prawnych dzieli się natomiast na podgrupy: aktów prawnych i czynów prawnych. Akty prawne są działaniami, które podejmuje się z intencją wywołania określonych, konkretnych skutków prawnych (możemy wśród nich wyróżnić akty administracyjne, czynności prawne i inne). Warto zaznaczyć, że wydanie aktów sądowych i...

Podobne wypracowania