Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Funkcje państwa - funkcja gospodarcza - charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Funkcja gospodarcza państwa to organizowanie gospodarki krajowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem. 

Przy bardziej szczegółowym definiowaniu funkcji gospodarczej należy wymienić zadania do realizacji takie jak dążenie do zmniejszania bogactwa kraju, pomniejszanie jego deficytu budżetowego, wykorzystywanie zasobów, dążenia do wzrostu gospodarczego oraz wzrostu przedsiębiorczości, a także innowacyjności, wprowadzanie równowagi społecznej w zakresie gospodarczym i związany z nią sprawiedliwy podział dochodów, wprowadzanie jak najwyższego zatrudnienia, równowagi na rynku pracy i wiele, wiele innych. 

Wyróżnia się dwie formy oddziaływania na gospodarkę. W państwach o ustroju liberalnym władze konstruują odpowiednie przepisy prawne usprawniające działanie gospodarki. Państwo sprowadza swoją rolę do charakteru „stróża nocnego”, ograniczając ingerencję do niezbędnego minimum. Z kolei w krajach socjalistycznych państwo sprawuje główną rolę w organizacji gospodarki, a interwencjonizm jest bardzo silny. 

Na wypełnianie funkcji gospodarczej wpływ ma nie tylko sytuacja wewnątrz kraju, ale i jego uwarunkowania zewnętrzne, takie jak otoczenie międzynarodowe czy przynależność...

Podobne wypracowania