Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Funkcje państwa - funkcja wychowawcza - charakterystyka, przykłady

Funkcja wychowawcza państwa polega na uczeniu obywateli szacunku do kraju, patriotyzmu, docenianiu własnego narodu, a także zrozumieniu oraz przestrzeganiu zasad demokracji. 

Jednym z przykładów spełniania wychowawczej funkcji państwa mogą być apele patriotyczne prowadzone w szkołach czy wycieczki szkolne związane z historią narodu polskiego. 

Dawniej funkcje wychowawczą łączono z wpajaniem określonego światopoglądu. Aktualnie zakłada się neutralność światopoglądową współczesnych, rozwiniętych państw. Należy jednak zaznaczyć, że neutralne może być jedynie państwo, a nie jego obywatele żywiący własne przekonania. 

Wychowawcza funkcja państwa była szczególnie omawiana w okresie międzywojennym w Polsce. Postulowano konieczność powstania idei wychowania w duchu narodowym.

Wychowawcza funkcja państwa pojawiała się także w myśli starożytnej. Miała ona jednak inny wymiar niż ten rozumiany obecnie. Platon postulował odbieranie dzieci rodzicom i wspólne ich wychowywanie przez społeczeństwo. Metoda taka miała pomagać w dostrzeżeniu indywidualnych preferencji oraz zdolności małoletnich oraz ich odpowiedniemu wychowaniu. 

Wychowawczej funkcji państwa nie należy mylić z wychowawczą funkcją prawa. Ta druga polega na kształtowaniu pozytywnych nawyków oraz zachowań obywateli wobec przepisów prawnych. Przy omawianiu wychowawczej funkcji prawa mówi się też o funkcji resocjalizacyjnej, która polega na stosowaniu kar za nieprzestrzeganie przepisów mających odwieźć obywatela od ponownego łamania prawa. 

W zależności od rozwoju kraju, funkcja wychowawcza realizowana jest na rożnych poziomach.

Podobne wypracowania do Funkcje państwa - funkcja wychowawcza - charakterystyka, przykłady