Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustawa a uchwała - porównanie, charakterystyka

Zarówno ustawa jak i uchwała są częścią prawa administracyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Obie pełnią rolę administracyjną i normują pewne kwestie na mocy prawa.

USTAWA

Ustawa jest aktem prawnym, który obowiązuje dzięki uchwaleniu go przez parlament.

Wyróżnia się ustawy zasadnicze, zwykłe i organiczne. Ustawa jest niższym aktem prawnym aniżeli konstytucja czy umowa międzynarodowa. Ustawa zajmuje szczególne miejsce w swojej hierarchii aktów prawnych. Treścią ustawy może być wszystko, każda kwestia społeczna, ekonomiczna czy gospodarcza. Ustawa ma normować i rozwiązywać pewne kwestie za pomocą mocy prawnej. Ustawa nie może kłócić się z konstytucją czy innym aktem prawnym. Ustawy uchwala sejm, który przesyła je dalej do senatu, gdzie ustawa jest modyfikowana lub otrzymuje poprawki. Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji jej w Dzienniku Ustaw. Ustawy mogą mieć poprawki i mogą być aktualizowane. Pewne kwestie mogą być tylko i wyłącznie regulowane przez ustawy np. ustawa budżetowa. Ustawa budżetowa nie może być ogłaszana za pomoca innego aktu normatywnego. 

UCHWAŁA

Uchwała zgodnie z prawem administracyjnym jest aktem woli np. samorządu terytorialnego lub gminy. Uchwała jest źródłem prawa administracyjnego. Przedmiotem uchwały może być zdanie danego organu w jakiejś kwestii lub sprawie. Wyróżniamy uchwały indywidualne i ogólne, które normują pewne kwestie. Uchwały normatywne ustalane są przez sejm i senat a także radę gmin. Uchwały normatywne dzielimy na :

- wykonawcze

- samoistne

Najczęściej uchwały mają charakter aktu normatywnego i stanowią podstawę prawa administracyjnego. 

Przedmiotem uchwał są sprawy organizacyjne danej komórki czy danego organu np. samorządu lub gminy. Uchwała może określać stosunek tego organu do jakiejś kwestii lub do jakiegoś problemu. Uchwała wchodzi w życie w momencie jej ogłoszenia. Ogłoszenie uchwały odbywa się w różnych szczeblach, można ją ogłosić w Dzienniku Urzędowym, w prasie, w radiu oraz w telewizji, bądź też pisemnie do wglądu. 

Podobne wypracowania do Ustawa a uchwała - porównanie, charakterystyka