Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System prawny w Polsce - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

System prawny w Polsce działa wedle starego, sprawdzonego modelu, który obowiązuje w większości cywilizowanych krajów. Jest oparty na tzw. trójpodziale władzy. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. 

Władze ustawodawczą pełni w Polsce parlament, który składa się sejmu i senatu. 

Udział w parlamencie biorą posłowie, wybierani w wyborach. Posłowie zrzeszeni są w określonych partiach politycznych, mogą być też posłowie niezależni, czyli niezrzeszeni w żadnych ugrupowaniach politycznych. Posłowie biorą udział w obradach sejmowych i przygotowują projekty uchwał i ustaw. Prace parlamentu nadzorowane są przez Marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu i Senatu oraz Konwent Seniorów.

Władze wykonawczą stanowi polski rząd, Rada Ministrów na czele, której stoi premier. Rząd składa się z szefów poszczególnych resortów - ministrów, którzy odpowiedzialni są za swój sektor. Premier tworzy sobie gabinet, może łączyć i likwidować resorty wedle swoich kompetencji. Składa rządu jest przedstawiany przez premiera i akceptowany przez prezydenta. Rząd czyli Rada Ministrów kieruje polityką państwa, realizuje uchwały i ustawy, wydaje rozporządzenia i dekrety. Zajmuje się...

Podobne wypracowania