Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustawa a rozporządzenie - porównanie, charakterystyka

Ustawa jest aktem prawnym regulującym pewne kwestie problematyczne ustanowione przez Sejm i Senat. 

Rozporządzenie jest aktem normatywnym, który obowiązuje na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. Rozporządzenie jest aktem, który jest wydawany przez organy na podstawie danej ustawy dla jej wykonania. Rozporządzenie wchodzi w życiu w momencie publikacji w Dzienniku Ustaw.

Różnica między rozporządzeniem a ustawą polega na kwestii formalnej. Przede wszystkim różnią się mocą prawną, ustawa ma moc wyższą aniżeli rozporządzenie. Drugą formą różnicy jest różnica na płaszczyźnie przedmiotowej. 

Ustawa reguluje stosunki i ma charakter trwały, natomiast rozporządzenie dotyczy tego co jest zmieniane za pomocą ustawy, co z kolei obfituje wykonaniem ustawy. 

Warunkiem wydania rozporządzenia jest delegacja ustawowa, regulacja prawna danego aktu. Rozporządzenie nie może być sprzeczne z ustawą i nie może wykraczać poza swoją prawną kompetencję. 

Rozporządzenie zatem zmierza do wykonania postulatów zawartych w ustawie. Jeżeli ustawa o zakazie palenia w miejscach publicznych, zakazuje palić to rozporządzenie będzie dążyło do wykonania zaleceń ustawy. 

Podobieństwa między rozporządzeniem a ustawą wynikają z tego, że akty te nie mogą się kłócić ze sobą. Ustawa nie może być sprzeczna z rozporządzeniem, ponieważ rozporządzenie jest aktem normatywnym.

Zarówno ustawy jak i rozporządzenia są podstawowym elementem systemu demokratycznego i demokracji parlamentarnej.

Podobne wypracowania do Ustawa a rozporządzenie - porównanie, charakterystyka