Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Industrializacja - definicja, przykłady, skutki

Industrializacja to proces, w wyniku którego społeczeństwo o korzeniach tradycyjnych zmienia się w społeczeństwo przemysłowe. Przyczyna tego stanu rzeczy jest stopniowe lub radykalne wprowadzanie gospodarki opartej na mechanizacji produkcji, która w dodatku rozwija się zgodnie z planem, powstałym jako rezultat stosowania metod zarządzania. W związku z procesem uprzemysławiania społeczeństwa, zwiększa się liczba populacji zatrudnionej w tym sektorze gospodarki, czas pracy ulega standaryzacji, a sama praca zostaje w sposób wyraźny podzielona między pracowników. 

Zasadniczo proces industrializacji społeczeństwa rozpoczął się w XVIII wieku w Anglii, jednakże generalnie rozkwit przeżywał od początku XIX wieku. W Polsce natomiast największe natężenie industrializacji można było zanotować w okresie powojennym, kiedy to rozwój gospodarki był kluczową kwestią dla odbudowy państwa. 

Proces industrializacji jest ściśle związany z procesem urbanizacji. Industrializacja zazwyczaj przebiega dość szybko, co skutkuje przyspieszonym wzrostem dochodu narodowego.

Do zalet procesu uprzemysławiania społeczeństwa niewątpliwie należy zaliczyć gwałtowny wzrost w sektorze produkcyjnym oraz powstawanie nowych miejsc pracy, takich jak fabryki, kopalnie oraz elektrownie. W toku tego procesu nastąpiła również monopolizacja rynku oraz miał miejsce rozwój koncernów przemysłowych. Niebagatelny wpływ proces industrializacji miał również na rozwój sektora bankowego, rola banków została diametralnie podniesiona. Nastąpił także gwałtowny wzrost zatrudnienia w przemyśle, gdyż wraz z rozkwitem działalności niezbędni byli pracownicy. Rozkwit przeżywał także przemysł związany ze środkami transportu, kolejowego, morskiego oraz samochodowego. Powstawały nowe gałęzi produkcyjne, powiązane z przemysłem maszynowym, chemicznym, paliwowym oraz elektrycznym, co zaowocowało nowościami oraz wynalazkami w tych dziedzinach. 

Do niewątpliwych wad systemu opartego na postępującej industrializacji społeczeństwa należy zaliczyć zwiększającą się konkurencję, podczas naboru na stanowiska pracownicze. Należy także podkreślić brak proporcjonalności pomiędzy miastem a wsią oraz zaniedbywanie rolnictwa. Pogłębiły się również podziały klasowe w społeczeństwie. Niebagatelny wpływ procesu industrializacji można zauważyć również w przypadku dokonywania zniszczeń środowiska. 

Podobne wypracowania do Industrializacja - definicja, przykłady, skutki