Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Internalizacja - internalizacja kultury - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Internalizacja, inaczej nazywana uzewnętrznianiem, to proces wewnętrzny zachodzący w jednostce, polegający na stopniowym przyswajaniu i uznawaniu za własne wartości i norm narzucanych z zewnątrz (przez inną jednostkę lub daną zbiorowość społeczną). Owe postawy początkowo jednostka uważała za obce i nie respektowała tych zasad całkowicie. Jest ona jednym z kluczowych procesów socjalizacji człowieka.

Internalizację można także traktować jako przykład mechanizmu obronnego jednostki. W początkowym etapie socjalizacji jednostki, przejawiającej się właśnie poprzez internalizację, należy podkreślić niebagatelny wpływ rodziców, a następnie, kolejno, grupy rówieśników oraz szkoły. Wynikiem procesu internalizacji jest uznanie norm otoczenia za własne, co powoduje, że nie ma konieczności dalszego sprawowania zewnętrznej kontroli nad jednostką - przyjmuje ona modele funkcjonowania za autonomiczne. 

Proces socjalizacji jednostki można rozpatrywać także w ujęciu wchodzenia jednostki do kultury, która oddziałuje w indywidualny sposób na każdego człowieka i jego osobowość. Oznacza to, że każda jednostka subiektywnie wychwytuje elementy kulturowe, jest w stanie przyswoić tylko niektóre jej części. 

Istnieją...

Podobne wypracowania